K?ytt?ehdot

PERUSTA YRITYS -VERKKOPALVELUN K?YTT?EHDOT
1. K?YTT?EHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Perusta Yritys-verkkopalvelun (j?ljemp?n? “Palvelu”) k?ytt? edellytt?? rekister?itymist? ja n?iden k?ytt?ehtojen (j?ljemp?n? “K?ytt?ehdot”) hyv?ksymist?. Perustayritys fi Oy:n (j?ljemp?n? “Palveluntarjoaja”) tuottaman ja yll?pit?m?n 68zr.cn-verkkopalvelun k?ytt?miseen sovelletaan n?it? K?ytt?ehtoja.

故意往上一挺舒服吗宝贝1.2 Palvelua saa k?ytt??, kun hyv?ksyy n?m? K?ytt?ehdot. Palvelu on suunnattu yrityst? perustaville yritt?jille, yrityksille ja yhteis?ille. Palvelua ei ole suunnattu kuluttajille, se ei ole kulutustavarakauppaa tai palvelua kuluttajille. Henkil?, joka k?ytt?? Palvelua oman tai jonkun muun yrityksen perustamiseen, ilmoittaa olevansa yritt?j?, elinkeinon- tai ammatinharjoittaja tai edustavansa olemassa olevaa tai perustettavaa yrityst? tai yhteis??.

1.3 Rekister?ityess??n Palveluun k?ytt?j? (j?ljemp?n? ”K?ytt?j?”) vakuuttaa tutustuneensa n?ihin K?ytt?ehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun k?yt?ss? noudattamaan n?it? K?ytt?ehtoja. Palveluntarjoaja ainoastaan v?litt?? annettuja tietoja eik? ole osapuoli miss??n Palvelun kautta tilatussa tai aktivoidussa palvelussa eik? syntyneess? sopimuksessa ellei Palveluntarjoaja palvelukohtaisesti muuta ilmoita.

1.4 Palvelun tarkoituksena on tuottaa yrityksen perustajan tai t?m?n valtuuttaman edustajan antamista tiedoista yrityksen perustamisessa, yritystoiminnan k?ynnist?misess? ja yritystoiminnassa my?hemmin tarvittavia dokumentteja. Palvelun tarkoituksena on luovuttaa yrityksen perustajan ja perustettavan yrityksen tietoja eteenp?in edell? mainituissa tarkoituksissa. K?ytt?j?n antamat tiedot v?litet??n vain rekisteri- ja veroviranomaisille sek? Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille.

1.5 Sen lis?ksi, mit? n?iss? K?ytt?ehdoissa on sanottu, K?ytt?j? sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydess? ilmenevi? Palvelun k?ytt??n liittyvi? Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassa olevat K?ytt?ehdot ovat luettavissa internetiss? Palvelun yhteydess?. Sopimuskumppaneiden palvelujen k?ytt?ehdot on saatavissa sopimuskumppaneilta.

1.6 Tiedot eiv?t v?lity eteenp?in ilman tietojen antajan hyv?ksynt??. Hyv?ksynt? tapahtuu palvelun sis?ll?. Tiedot on mahdollista tallettaa keskener?isin? t?in? my?hemp?? t?ytt?? varten. Vaillinaisesti annetut tiedot est?v?t tietojen v?litt?misen eteenp?in.

1.7 Palvelun k?ytt?minen on maksutonta, ellei n?ist? K?ytt?ehdoista muuta johdu. K?ytt?j? vastaa itse kaikista yrityksen perustamiseen muutoin liittyvist? ja Palvelun kautta tilaamiensa palveluiden ja tuotteiden maksuista. T?llaisia maksuja ovat mm. kaikki rekisteriviranomaisen kulloinkin vaatimat maksut, lupamaksut, perustamisp??oma ja muut perustettavan yrityksen maksut, vakuutusmaksut ja pankkimaksut.

2. K?YTT?OIKEUS JA K?YTT?J?TIEDOT

2.1 Rekister?ityess??n Palveluun K?ytt?j? saa oikeuden k?ytt?? Palvelua n?iden K?ytt?ehtojen sek? muiden Palvelua koskevien mahdollisten s??nt?jen ja ohjeiden mukaisesti. K?ytt?j?n tulee rekister?ityess??n antaa vaaditut rekister?intitiedot (j?ljemp?n? “K?ytt?j?tiedot”), joiden avulla K?ytt?j? voidaan tunnistaa ja yksil?id? sek? valita salasanalla suojattu k?ytt?j?kohtainen tunnus (“K?ytt?j?tunnus”) Palvelun k?ytt?mist? varten. V??rien K?ytt?j?tietojen antaminen on rikos.

2.2 K?ytt?j? saa Palveluun n?iden K?ytt?ehtojen mukaisen rajoitetun k?ytt?oikeuden. K?ytt?j?ll? ei ole oikeutta taltioida, esitt?? julkisesti, v?litt??, edelleen l?hett?? tai k?ytt?? Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sis?lt?j? tai niiden osaa muutoin kuin n?iden K?ytt?ehtojen ja tekij?noikeuslain sallimissa rajoissa.

故意往上一挺舒服吗宝贝2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla my?nt?m?tt? k?ytt?oikeutta, mik?li kaikkia K?ytt?j?tietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai ep?asiallisesti tai K?ytt?j? ei muuten t?yt? k?ytt?oikeuden my?nt?misen edellytyksi?.

故意往上一挺舒服吗宝贝2.4 Palveluun voi rekister?ity? K?ytt?j?ksi vain t?ysivaltainen luonnollinen henkil? tai oikeushenkil? eli esimerkiksi yritys tai yhteis?. K?ytt?j?ll? tulee olla kelpoisuus p??tt?? ja sitoutua Palvelussa teht?viin toimiin.

故意往上一挺舒服吗宝贝2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus k?ytt?? K?ytt?j?tietoja Palvelun yll?pidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehitt?miseen sek? tilasto- ja markkinatutkimukseen. Palveluntarjoajalla on lis?ksi oikeus k?ytt?? K?ytt?j?tietoja suoramarkkinointiin, mik?li K?ytt?j? on antanut t?h?n suostumuksensa.

故意往上一挺舒服吗宝贝2.6 Palveluntarjoaja v?litt?? K?ytt?j?n sy?tt?m?t tiedot Palvelussa oleville palveluntuottajille. Tiedot v?litet??n siten ja sellaisena kuin K?ytt?j? on ne Palveluun sy?tt?nyt. K?ytt?j?n tekem?t tilaus-, lis?tieto- ja yhteydenottopyynn?t v?litet??n sellaisinaan valitun palvelun tuottajille. Kunkin palvelun tuottaja p??tt?? itse mahdollisesta yhteydenotosta vastaajaan ja mahdollisesti syntyv?n palvelusopimuksen ehdoista, sis?ll?st? ja vastaa n?iden ehtojen esitt?misest?. V?litettyjen tietojen oikeellisuudesta vastaa se, joka on ne Palveluun sy?tt?nyt.

2.7 Palvelu voi sis?lt?? ilmaispalveluiden lis?ksi my?s maksullisia lis?palveluita (j?ljemp?n? “Maksullinen lis?palvelu”). Kunkin palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydess?. Maksullisten lis?palveluiden k?ytt?minen edellytt?? Palvelun yhteydess? ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan peri? liittymismaksu sek? Palvelun k?yt?n mukaan m??r?ytyv?, aikaan sidottu taikka muulla tavoin m??r?ytyv? maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sek? muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai p?invastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin n?ht?viss? Palvelun sivuilla.

3. SUOSTUMUS HENKIL?TIETOJEN K?SITTELYYN JA LUOVUTTAMISEEN SEK? TIETOSUOJA

3.1 Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalains??d?nt??. Palvelua koskeva tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa http://68zr.cn/rekisteriseloste. Hyv?ksyess??n n?m? K?ytt?ehdot K?ytt?j? samalla vahvistaa tutustuneensa tietosuojaselosteen sis?lt??n.

故意往上一挺舒服吗宝贝3.2 Palvelun K?ytt?j? antaa n?m? K?ytt?ehdot hyv?ksyess??n yksiselitteisen suostumuksensa siihen, ett? Palveluntarjoajalla on oikeus k?sitell? K?ytt?j?n henkil?tunnusta ja muita K?ytt?j?n Palveluun antamia henkil?tietoja, ja ett? K?ytt?j?n nimi, henkil?tunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja s?hk?postiosoite luovutetaan Palveluntarjoajalta palveluntarjoajille Palvelun tuottamisen tarkoituksessa. Palvelun K?ytt?j? voi milloin tahansa halutessaan peruuttaa t?m?n antamansa suostumuksen, ja peruuttamistilanteessa K?ytt?j?n tulisi olla yhteydess? tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkil??n. Lis?ksi K?ytt?j? vakuuttaa, ett? sill? on laillinen oikeus ja tarvittaessa muiden asiaan liittyvien henkil?iden suostumus kyseisten muiden asiaan liittyvien henkil?iden henkil?tietojen k?sittelyyn, siirt?miseen ja luovuttamiseen Palveluun ja Palveluntarjoajalle sek? osana Palvelua mahdollisesti edelleen muille tahoille.

3.3 Palvelun K?ytt?j? ymm?rt??, ett? sen j?lkeen, kun mainitut tiedot on luovutettu Palveluntarjoajalta edell? mainituille tahoille, Palveluntarjoajalla ei ole en?? rekisterinpit?j?n? mahdollisuutta m??r?t? kyseisten tietojen k?sittelyst?.

3.4 Henkil?tietojen k?sittely K?ytt?j?n puolesta ja lukuun (kohdat 3.4–3.7). Silt? osin kuin K?ytt?j? lis?? valitsemiaan tietoja Palveluun niiden v?litt?miseksi edelleen K?ytt?j?n valitsemille palveluntarjoajille ja viranomaisille, ja Palveluntarjoaja vain v?litt?? kyseiset tiedot t?m?n K?ytt?j?n antaman toimeksiannon mukaisesti K?ytt?j?n valitsemille palveluntarjoajille ja viranomaisille, Palveluntarjoaja toimii K?ytt?j?n puolesta ja lukuun K?ytt?j?n henkil?tietojen k?sittelij?n?. K?ytt?j? on vastuussa kyseisist? Palveluun lis??mist??n tiedoista ja sitoutuu noudattamaan kaikkia tietosuojalains??d?nn?n mukaisia velvollisuuksia. K?ytt?j? on yksin vastuussa siit?, ett? henkil?tietojen k?sittely ja tietosuoja on j?rjestetty tietosuojalains??d?nn?n ja mahdollisesti sovellettavan muun erityislains??d?nn?n mukaisesti.

3.5 Sellainen K?ytt?j?, joka Palvelua hy?dynt?ess??n on rekisterinpit?j?n asemassa, vastaa Palveluntarjoajan Palvelua hy?dynt?ess??n siit?, ett? henkil?tietojen k?sittely? ja tietosuojaa koskevat sek? muut mahdolliset sen Palveluntarjoajalle antamat ohjeet ovat tietosuojalains??d?nn?n mukaisia ja t?ytt?v?t tietosuojalains??d?nn?n sek? muun mahdollisesti sovellettavan lains??d?nn?n vaatimukset. Jos kyseiset ohjeet tai niiden mukainen Palveluntarjoajan suorittama henkil?tietojen k?sittely ei vastaisi tietosuojalains??d?nt?? tai muuta mahdollisesti sovellettavaa lains??d?nt??, K?ytt?j? olisi t?llaisesta tilanteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista vaatimuksista ja vahingoista yksin vastuussa.

3.6 Palveluntarjoaja ei k?sittele K?ytt?j?n kohdassa 3.4 mainittuja henkil?tietoja omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoaja k?sittelee henkil?tietoja K?ytt?j?n mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus k?ytt?? alihankkijoita Palvelun tuottamisen yhteydess? k?sitelless??n henkil?tietoja K?ytt?j?n puolesta ja lukuun. Palveluntarjoajalla on velvollisuus sitouttaa alihankkijat, jotka henkil?tietojen k?sittelij?in? k?sittelev?t K?ytt?j?n henkil?tietoja K?ytt?j?n puolesta ja lukuun, t?ss? kohdassa 3 kuvattuihin henkil?tietojen k?sittelij?? koskeviin velvollisuuksiin.

3.7 Sellainen K?ytt?j?, joka Palvelua hy?dynt?ess??n on rekisterinpit?j?n asemassa, on vastuussa tietovuodoista ja muista henkil?tietojen tietoturvaloukkauksista sek? niiden seurauksista ja mahdollista vahingoista, ja K?ytt?j?n on teht?v? tietosuojalains??d?nn?ss? kuvatut ilmoitukset niit? koskevien vaatimusten mukaisesti ja m??r?ajassa sek? suorittava kaikki henkil?tietojen tietoturvaloukkauksia koskevat velvollisuudet. Palveluntarjoajan on ilmoitettava kirjallisesti esimerkiksi s?hk?postia k?ytt?en henkil?tietojen tietoturvaloukkauksesta K?ytt?j?lle ilman aiheetonta viivytyst? saatuaan sen tietoonsa. Palveluntarjoaja antaa mahdollisuuksien mukaan K?ytt?j?lle tietoja henkil?tietojen tietoturvaloukkauksesta kuten esimerkiksi kuvaa henkil?tietojen tietoturvaloukkausta, sen todenn?k?isi? seurauksia ja antaa toimenpide-ehdotuksia.

故意往上一挺舒服吗宝贝4. K?YTT?J?N VELVOLLISUUDET JA VASTUU

4.1 K?ytt?j?tunnus ja salasana ovat k?ytt?j?kohtaisia, eik? niit? saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. K?ytt?j? vastaa kaikesta K?ytt?j?tunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun k?yt?st?. Salasanan tai K?ytt?j?tunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon K?ytt?j?n tulee ilmoittaa t?st? viipym?tt? Palveluntarjoajalle. K?ytt?j? vapautuu ilman K?ytt?j?n my?t?vaikutusta salasanallaan ja K?ytt?j?tunnuksellaan tapahtuvasta k?yt?st?, kun ilmoitus on vastaanotettu.

4.2 K?ytt?j? vastaa kaikista Palvelun k?yt?st? aiheutuvista v?litt?mist? ja v?lillisist? kuluista.

故意往上一挺舒服吗宝贝4.3 K?ytt?j? sitoutuu kaikessa Palvelun k?yt?ss??n toimimaan n?iden K?ytt?ehtojen, muiden Palvelun k?ytt?? koskevien mahdollisten s??nt?jen ja ohjeiden sek? lain ja hyv?n tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa sy?tt?? muita kuin oikeita ja todellisia tietoja. K?ytt?j?ll? tulee olla oikeus tietojen antamiseen. K?ytt?j? vastaa siit?, ett? t?ll? on valtuutus kaikilta niilt? tahoilta, joiden tietoja h?n Palveluun sy?tt??.

故意往上一挺舒服吗宝贝4.4 Palvelua ei saa k?ytt?? ilman laillista oikeutta tekij?noikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levitt?miseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun K?ytt?jille tai kolmansille osapuolille.

4.5 K?ytt?j? sitoutuu siihen, ettei h?n l?het?, v?lit? tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyv?n tavan tai lainvastaista sek? siihen, ettei h?n yllyt? toista t?llaiseen toimintaan.

故意往上一挺舒服吗宝贝4.6 K?ytt?j? vastaanottaa Palvelun ja k?ytt?? sit? omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun k?ytt?miseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

4.7 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tekem??n kielenk??nn?ksi?.

故意往上一挺舒服吗宝贝4.8 J?tt?ess??n yrityst? rekister?it?v?ksi K?ytt?j? sitoutuu tarkastamaan ja vastaa siit?, ett? t?ll? on kaikki rekisteriviranomaisen kulloinkin vaatimat asiakirjat ja liitteet rekister?intihakemuksessaan.

4.9 Yrityksen perustaminen Palvelussa edellytt?? valitussa pankissa asiointia. Kun K?ytt?j? aktivoi tietojen l?hetyksen eteenp?in, valitusta pankista ollaan K?ytt?j??n tai t?m?n edustajaan yhteydess?. Palveluntarjoaja ei vastaa pankin tai muun Palvelussa valitun sopimuskumppanin tuottaman palvelun yhteydenotoista milt??n osin.

故意往上一挺舒服吗宝贝5. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

故意往上一挺舒服吗宝贝5.1 Palvelu on l?ht?kohtaisesti k?ytett?viss? 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilap?isesti pois k?yt?st? huollon, asennuksen, muutosty?n, yleisen j?rjestyksen ja turvallisuuden, j?rjestelm?n liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

故意往上一挺舒服吗宝贝5.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lis?t?, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun yll?pit?minen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, K?ytt?j?n kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista K?ytt?j?lle etuk?teen Palvelun v?lityksell? tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

5.3 Palveluntarjoaja ei anna mit??n suoranaisia tai v?lillisi? takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eik? takaa, ett? Palvelu toimii k?ytt?katkoitta ja virheett?m?sti. Koska K?ytt?j?ll? on velvollisuus tarkistaa (edell? kohta 4.9) yrityksen rekister?intihakemuksen tiedot ja tarvittavat asiakirjat ennen hakemuksen j?tt?? viranomaiselle, Palveluntarjoaja ei vastaa hakemuksen puutteista tai virheist?. Palveluntarjoaja ei vastaa mist??n vahingoista, jotka aiheutuvat siit?, ett? sy?tetyt tiedot eiv?t tavoita vastaanottajaa tai ett? perille toimitettu tieto poikkeaa sy?tetyst? tiedosta.

5.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta v?litett?v?n tiedon sis?ll?st? tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosis?lt??. Palveluntarjoaja ei n?in ollen vastaa mm. K?ytt?j?tietojen oikeellisuudesta, K?ytt?jien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden virheett?myydest?, oikeellisuudesta taikka laillisuudesta tai n?iden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista K?ytt?j?lle tai kolmansille osapuolille.

5.5 Palveluntarjoaja ei ole Palvelun kautta tilattujen palveluiden osapuoli ellei tilauksen yhteydess? toisin mainita. K?ytt?j?n tulee itse varmistua siit?, ett? Palvelun kautta tilatut palvelut vastaavat tilausta.

5.6 Palveluntarjoaja ei ole miss??n tilanteessa korvausvelvollinen v?litt?mist? tai v?lillisist? vahingoista, jotka liittyv?t mill??n tavalla Palveluun tai sen k?ytt?miseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun v?lityksell? on saatavilla. Palveluntarjoaja ei my?sk??n vastaa Palvelun k?ytt?misen tai siin? esiintyvien toimintah?iri?iden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten K?ytt?j?lle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

5.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilman vahingonkorvausvastuuta Palvelusta aineisto, jonka sy?tt?misen Palveluun Palveluntarjoaja on kielt?nyt tai joka Palveluntarjoajan n?kemyksen mukaan on lainvastainen tai hyv?n tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, K?ytt?jille tai kolmannelle osapuolelle.

5.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa n?iden K?ytt?ehtojen tai muiden Palvelua koskevien s??nt?jen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyvi? tapoja rikkonut K?ytt?j? Palvelusta ja est?? h?nen p??syns? Palvelun k?ytt?j?ksi.

故意往上一挺舒服吗宝贝5.9 Palvelu on suojattu tekij?noikeudella Suomen lains??d?nn?n mukaisesti. Palvelu voi sis?lt?? tekij?noikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. K?ytt?j?ll? ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levitt??, julkaista, kopioida, saattaa yleis?n saataville tai muuten kaupallisesti hy?dynt?? suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lains??d?nn?st? muuta johdu.

故意往上一挺舒服吗宝贝5.10 Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palvelun sis?lt?m?n materiaalin julkaisemiseen pois lukien K?ytt?j?n sy?tt?m?t tiedot. Palvelussa esiintyv?n aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen k?ytt?minen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

5.11 Palveluntarjoaja ei vastaa siit?, onko K?ytt?j? oikeustoimikelpoinen tekem??n yrityksen perustamiseen liittyv?t toimenpiteet. K?ytt?j? hyv?ksyy, ett? Palveluntarjoaja ei pysty tarkistamaan K?ytt?j?tietoja eik? vastaa kenenk??n K?ytt?j?tietojen oikeellisuudesta eik? mist??n vahingoista, joita virheelliset tai riitt?m?tt?m?t K?ytt?j?tiedot mahdollisesti aiheuttavat.

5.12 Palveluntarjoajalla on oikeus oikolukea kaikki Palveluun kirjattu. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta korjata sy?tetyiss? tiedoissa olevat selv?t asia-, kirjoitus- ja kielioppivirheet.

5.13 Palveluntarjoajalla on oikeus m??r?t? aika, jonka puitteissa K?ytt?j?n sy?tt?m?t tiedot s?ilyv?t Palvelussa.

故意往上一挺舒服吗宝贝5.14 Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun reaaliaikaisuutta eik? vastaa sen kautta v?litettyjen K?ytt?j?n sy?tt?mien tietojen ajantasaisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sis?lt?? ja rakennetta rajoituksetta.

故意往上一挺舒服吗宝贝5.15 Palveluntarjoajalla on oikeus perua Palvelun k?ytt?oikeus sellaisilta K?ytt?jilt?, joiden antamat tiedot eiv?t ole luotettavia, asiallisia tai K?ytt?j?lle on m??r?tty liiketoimintakielto tai on muusta syyst? perusteltua ep?ill?, ett? K?ytt?j? ei tule toiminnassaan noudattamaan K?ytt?ehtoja, lakeja ja asetuksia tai hyv?? liikemies- tai kauppatapaa.

5.16 Palveluntarjoajalla on oikeus p??tt??, mit? valuuttoja K?ytt?j? voi k?ytt??.

故意往上一挺舒服吗宝贝5.17 K?ytt?j?n lopetettua Palvelun k?yt?n Palveluntarjoajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta tuhota kaikki Palvelussa olevat K?ytt?j?n tallentamat tiedot ja niiden perustella syntyneet dokumentit.

6. K?YTT?EHTOJEN MUUTTAMINEN

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa K?ytt?ehtoja ilmoittamalla siit? K?ytt?j?lle s?hk?postitse tai Palvelun v?lityksell?. Muutokset tulevat voimaan nelj?ntoista (14) p?iv?n kuluttua ilmoituksen tekemisest?. K?ytt?j? hyv?ksyy K?ytt?ehtoihin tehdyt muutokset k?ytt?m?ll? Palvelua.

故意往上一挺舒服吗宝贝7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

7.1 Palvelun k?ytt?oikeussopimus tulee voimaan K?ytt?j?n toimitettua Palveluntarjoajalle hakemus riitt?vine tietoineen K?ytt?oikeuden saamiseksi, K?ytt?j?n hyv?ksyess? K?ytt?ehdot ja Palveluntarjoajan my?nt?ess? K?ytt?j?lle K?ytt?oikeuden Palveluun. K?ytt?oikeus on voimassa 12 kuukautta K?ytt?oikeuden alkamisesta.

故意往上一挺舒服吗宝贝7.2 K?ytt?oikeus on voimassa yhden vuoden. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen p??ttym??n ilman irtisanomisaikaa s?hk?postitse tai Palvelun v?lityksell? perustelematta irtisanomista.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

8.1 Palveluntarjoaja vapautuu K?ytt?ehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siin? laajuudessa, kun K?ytt?ehtojen velvoitteiden t?ytt?m?tt? j?tt?minen johtuu ylivoimaisesta esteest?. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen K?ytt?ehtojen mukaisten velvoitteiden t?ytt?misen est?v? ep?tavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Palveluntarjoajasta riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella v?ltt?? tai voittaa. T?llainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, ty?selkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmi? tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja ep?tavallinen Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

故意往上一挺舒服吗宝贝9. PALVELUN SIIRT?MINEN

9.1 Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus siirt?? Palvelu kolmannelle.

9.2 K?ytt?j?ll? ei ole oikeutta siirt?? Palvelun k?ytt?oikeutta, ja K?ytt?j? erityisesti tiedostaa, ett? Palvelun k?ytt?oikeus on k?ytt?j?kohtainen eik? sit? saa luovuttaa kolmannelle.

故意往上一挺舒服吗宝贝10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

故意往上一挺舒服吗宝贝10.1 N?ihin K?ytt?ehtoihin sovelletaan ja niit? tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

10.2 Palveluntarjoajan ja K?ytt?j?n v?liset riitaisuudet pyrit??n ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mik?li sovintoon ei p??st?, ratkaistaan riita Turun k?r?j?oikeudessa.