Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpit?j?

Perustayritys fi Oy
Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku
Puhelin 010 2864 000
Telefaksi 010 2864 001
68zr.cn

2. Rekisteriasioista vastaava henkil? ja/tai yhteyshenkil?

故意往上一挺舒服吗宝贝Juha-Petteri Rantanen, 010 2864 002, Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku

S?hk?postiosoite: info@perustayritys.fi

3. Rekisterin nimi

Perusta yritys -palvelun asiakasrekisteri

4. Henkil?tietojen k?sittelyn tarkoitus (rekisterin k?ytt?tarkoitus)

Perustamispalveluun liittyvien tiedotteiden, asiakaslehden, esitteiden, suoramainonnan, laskutuksen ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.
Perustayritys -verkkopalvelun asiakkaiden perustamisilmoitusten ja yritystoimintaan liittyvien palveluiden tilausten k?sittely ja arkistointi. Tietoja k?ytet??n my?s verkkopalvelun toiminnan kehitt?misess? ja tilastollisissa tarkoituksissa.
Rekister?idyll? henkil?ll? on halutessaan oikeus kielt?? itseens? kohdistettu suoramarkkinointi.

故意往上一挺舒服吗宝贝5. K?sittelyn oikeusperusteet

故意往上一挺舒服吗宝贝Henkil?tietojen k?sittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkil?tietolain mukaiset perusteet:

rekister?idyn yksiselitteisesti antama suostumus;
rekister?idyn toimeksianto tai sellaisen sopimuksen t?yt?nt??npaneminen, jossa rekister?ity on osallisena, taikka sopimusta edelt?vien toimenpiteiden toteuttaminen rekister?idyn pyynn?st?;
rekister?idyn asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpit?j?n toimintaan; ja
rekister?idyn yksiselitteisesti antama suostumus henkil?tunnuksen k?sittely? varten.
Henkil?tietojen k?sittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

rekister?ity on antanut suostumuksensa henkil?tietojensa k?sittelyyn yht? tai useampaa erityist? tarkoitusta varten;
k?sittely on tarpeen sellaisen sopimuksen t?yt?nt??n panemiseksi, jossa rekister?ity on osapuolena, tai sopimuksen tekemist? edelt?vien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekister?idyn pyynn?st?;
k?sittely on tarpeen rekisterinpit?j?n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;
k?sittely koskee henkil?tietoja, mukaan lukien erityiseen henkil?tietoryhm??n kuuluvia tietoja, jotka rekister?ity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.
故意往上一挺舒服吗宝贝 Edell? mainittu rekisterinpit?j?n oikeutettu etu perustuu rekister?idyn ja rekisterinpit?j?n v?liseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siit?, ett? rekister?ity on rekisterinpit?j?n asiakas, ja kun k?sittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekister?ity on kohtuudella voinut odottaa henkil?tietojen ker??misen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydess?.

6. Rekisterin tietosis?lt?

故意往上一挺舒服吗宝贝Henkil?rekisteri sis?lt?? seuraavat tiedot kaikista palvelun k?ytt?jist? (rekister?idyist?):

Rekister?idyn etu- ja sukunimi, osoite, s?hk?postiosoite, puhelinnumero ja telefaksinumero sek? henkil?tunnus;
Rekister?idyn k?ytt?j?tunnus, salasana sek? tietoj?rjestelm?n lokitiedot, jotka syntyv?t palvelun k?yt?n yhteydess?;
Rekister?idylle kohdistettujen kampanja- ja tiedotetietojen historia;
Mahdolliset rekister?idyn antamat suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.
故意往上一挺舒服吗宝贝 Edell? kuvattujen henkil?tietojen antaminen rekisterinpit?j?lle on rekisterinpit?j?n palvelun toteuttamisen edellytys, ja jos rekisterinpit?j? ei saa kyseisi? henkil?tietoja, rekisterinpit?j? ei voi toteuttaa palvelua rekister?idylle ja suorittaa sen mukaisia velvollisuuksiaan.

7. S??nn?nmukaiset tietol?hteet

Rekister?idyn perustiedot, yhteystiedot ja henkil?tunnus saadaan rekister?idylt? henkil?lt? itselt??n.
Rekisterinpit?j? antaa kullekin rekister?idylle h?neen yhdistett?viss? olevan k?ytt?j?tunnuksen ja salasanan palveluun, ja jotka tallentuvat palveluun. Palvelun yhteydess? rekister?idyn suorittamasta palvelun k?yt?st? tallentuu tietoj?rjestelm??n teknisi? lokitietoja.
Rekister?idylle kohdistettujen kampanja- ja tiedotetietojen historia sek? suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot tallentuvat palveluun rekister?idyn henkil?n k?ytt?ess? palvelua ja ilmoittaessaan suostumuksista ja kielloista.
故意往上一挺舒服吗宝贝 Lis?ksi palvelun kautta kyseinen rekister?ity henkil? voi v?litt?? valintansa mukaisesti tietoja ja aineistoja eteenp?in valitsemilleen vastaanottajatahoille eli muille rekisterinpit?jille (ks. j?ljemp?n? kohta 9). Rekister?ity henkil? on rekister?itynyt 68zr.cn-verkkopalvelun asiakkaaksi. Osana palvelun k?ytt?ehtoja asiakas on sitoutunut huolehtimaan siit?, ett? sill? on oikeus siirt?? ja luovuttaa henkil?tietoja 68zr.cn-verkkopalvelun kautta.

8. Henkil?tietojen s?ilytysaika

故意往上一挺舒服吗宝贝Rekisteriin ker?ttyj? tietoja s?ilytet??n ainoastaan niin kauan ja siin? laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuper?isiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkil?tiedot on ker?tty.

故意往上一挺舒服吗宝贝Rekisteriin ker?ttyj? henkil?tietoja s?ilytet??n seuraavien s?ilytysaikojen mukaisesti:

Rekister?idyn henkil?n perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, s?hk?postiosoite, rekister?idylle henkil?lle l?hetettyjen kampanja- ja tiedotetietojen historia sek? rekister?idyn antama suostumus tai kielto vastaanottaa suoramarkkinointia s?ilytet??n kirjanpitolains??d?nn?n edellytt?m?n ajan (enint??n 10 vuotta) ja sen lis?ksi sen ajan, joka on tarpeen rekisterinpit?j?n tilastollisia tarkoituksia ja rekisterinpit?j?n toiminnan kehitt?misen tarkoituksia varten sek? tietojen s?ilytt?miseksi asiakkaan kontaktoimista varten. Tietoja s?ilytet??n edell? mainittu aika, ellei tietojen s?ilytt?minen pidemp??n ole kyseisess? tapauksessa perusteltua rekister?idyn henkil?n etujen turvaamiseksi].;
Rekister?idyn henkil?n k?ytt?j?tunnus, salasana ja palvelun k?ytt??n liittyv?t lokitiedot sek? muut palvelun toteuttamiseksi ker?tt?v?t ja k?sitelt?v?t tekniset tiedot [poistetaan palvelusta v?litt?m?sti sen j?lkeen, kun niiden s?ilytt?minen ei ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi perusteltua].
Henkil?tietojen s?ilytt?misen tarvetta arvioidaan viiden vuoden v?lein; ja joka tapauksessa rekister?ity? henkil?? koskevat tiedot poistetaan rekisterist? viisi vuotta sen j?lkeen, kun kyseisen rekister?idyn asiakassuhde rekisterinpit?j??n on p??ttynyt ja asiakassuhteeseen liittyv?t velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

9. Henkil?tietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhm?t) ja s??nn?nmukaiset tietojen luovutukset

故意往上一挺舒服吗宝贝Rekister?idyn nimi, henkil?tunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja s?hk?postiosoite luovutetaan rekister?idyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella rekisterinpit?j?n tarjoaman palvelun toteuttamisen tarkoituksessa seuraaville vastaanottajille:

Rekisteriviranomaisille;
Rekister?idyn palvelussa valitsemille muille viranomaisille;
Sellaisille palveluntuottajille, joiden palvelun rekister?ity on palvelussa aktivoinut, tai joille rekister?ity on l?hett?nyt palvelupyynn?n 68zr.cn – verkkopalvelun kautta. T?llaisia palvelussa toimivia palveluntarjoajia voivat olla rahoitusyhti?t, pankit, vakuutusyhti?t, tilitoimistot, yritt?j?yhdistykset ja -j?rjest?t, puhelinoperaattorit, ohjelmistotalot, atk-palvelut, rekrytointiyritykset, s?hk?isi? yrityspalveluja tarjoavat yritykset, yritysv?litysyritykset, lakipalvelut, tilintarkastuspalvelut ja yritysten konsultointipalvelut.
故意往上一挺舒服吗宝贝 Sen j?lkeen, kun edell? kuvatut tiedot on luovutettu vastaanottajan eli toisen rekisterinpit?j?n haltuun, kyseinen toinen rekisterinpit?j? k?sittelee henkil?tietoja ja saattaa esimerkiksi luovuttaa tietoja edelleen kolmansille osapuolille.

故意往上一挺舒服吗宝贝Palvelun tarkoituksena on v?litt?? rekister?idyn toimeksiannosta seuraavia rekister?idyn valitsemia ja rekister?idyn hallinnoimia tietoja palvelun kautta edelleen eteenp?in palveluntarjoajille ja muille kolmansille osapuolille: Yrityksen perustamista varten tarvittavat tiedot; rekister?idyn tiedot sek? rekister?idyn luovuttamat muita yrityksen asianosaisia koskevat tiedot: nimi, henkil?tunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero, s?hk?postiosoite sek? muut yhteystiedot. Lis?ksi rekister?ity voi v?litt?? valintansa mukaan palvelun kautta muita tietoja ja esimerkiksi tietoja yrityksen perustajan ja osakkaan oletusta ty?tulosta.

N?iden palvelun kautta edelleen v?litettyjen tietojen osalta rekisterinpit?j? Perustayritys fi Oy toimii toimeksiannosta henkil?tietojen k?sittelij?n? rekister?idyn henkil?n eli asiakkaan puolesta ja lukuun.

Rekisterinpit?j? hy?dynt?? henkil?tietojen k?sittelyss? rekisterinpit?j?n puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita eli henkil?tietojen k?sittelij?it?.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sis?ltyvi? henkil?tietoja ei siirret? EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

故意往上一挺舒服吗宝贝11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: kansioituna lukollisessa kaapissa, joka sijaitsee lukituissa tiloissa.
ATK:lle talletetut tiedot: SQL tietokanta. Rekisterin yll?pit?jill? on p??sy koko rekisteriin. P??sy tietokantaan on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Tietoihin on p??sy vain ennalta m??ritellyill? henkil?ill?. Asiakkaan yhteystietojen p?ivitykseen on oikeus koko rekisterinpit?j?n henkil?kunnalla ja Perusta Yritys -palvelun k?ytt?j?n valtuuttamalla asiantuntijalla, jolla on k?ytt?oikeus verkkopalveluun. Rekisterin sis?lt?mi? tietoja k?sittelev?t ainoastaan ne, joiden ty?teht?viin se kuuluu. Lis?ksi tietokantojen ja j?rjestelmien k?ytt?tapahtumat rekister?ityv?t rekisterinpit?j?n IT-j?rjestelm?n lokitietoihin.
故意往上一挺舒服吗宝贝 12. Rekister?idyn oikeudet

Rekister?ity voi pyyt?? rekisterinpit?j?lt? p??syn h?nt? itse??n koskeviin henkil?tietoihin, pyyt?? kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sek? k?sittelyn rajoittamista. Lis?ksi rekister?ity voi vastustaa k?sittely? sek? pyyt?? tietojen siirt?mist? j?rjestelm?st? toiseen. Rekisterinpit?j? k?sittelee rekister?idyn pyynn?n ja vastaa siihen tietosuojalains??d?nn?n edellytt?m?ss? m??r?ajassa.

Lis?ksi rekister?idyll? on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, jos henkil?tietojen k?sittely on perustunut suostumukseen. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun k?sittelyn lainmukaisuutteen.

Rekister?idyll? on my?s oikeus tehd? valitus valvontaviranomaiselle.

Rekister?idyn pyynn?t osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterinpit?j?n yhteyshenkil?lle.